polish   english
Regulations
SMS Shop
$1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu jest PoGrywamy.pl
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 4. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z xdbx poprzez forum: PoGrywamy.pl.
§2. Płatności
 1. Dostawcą płatności internetowych jest MicroSMS
  (RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20)
 2. W przypadku problemu z płatnością SMS lub płatnością internetową, reklamacje można zgłaszać na stronie firmy MicroSMS.
 3. Reklamacja serwisu SMS muszą zawierać numer telefonu oraz przybliżoną datę aktywacji usługi, natomiast reklamcje płatności internetowej muszą zawierać identyfikator ( kod wysłany na e-mail klienta ).
 4. Korzystanie z serwisu jest jednozanczne z akceptacją regulaminów.
§3. Zasady użytkowania
 1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
 2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 3. Klient zgadza się na uzyskanie dostępu do usługi w czasie natychmiastowym oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Właścicielem sklepu oraz z jego Dostawcą.